• Начало
  • Публични покани до 30.06.2020г.
  • „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проекти с работни заглавия: -„Обновяване на паркове и площади в населени места

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проекти с работни заглавия: -„Обновяване на паркове и площади в населени места

Процедура

 

„Събиране на оферти с обява” по  реда на глава 26 от ЗОП

 Статус:

Отворена

Възложител:

 

Община Момчилград

Преписка №:

 

№ РД-19-111 от 04.04.2018 г.

АОП с уник. №:

 

9074610

Описание:

 

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение  строително - монтажни работи  на проекти с работни заглавия:

- „Обновяване на паркове и площади в населени места на територията на община Момчилград“

- „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за  обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ , гр.Момчилград"

Краен срок за подаване на оферти:

 

до 17:00 часа на 11.04.2018 г. 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос